Powered By MCMS v2.6
 

گزارش چالش #خونه_میمونم


 
گزارش چالش #خونه_میمونم
 
 
 

اوایل فروردین 99 در روزهای کرونایی کمپینی با عنوان #خونه_میمونم در اپلیکیشن تیکِ نیک به مدت یک ماه راه اندازی شد. در این کمپین در راستای تقویت مشارکت جمعی و آگاهی عمومی جامعه در خصوص اهمیت در خانه ماندن در این روزها به عنوان یک مسئولیت اجتماعی از افراد خواسته شد خانه ماندن هر روز خود را در اپلیکیشن با بیان شرح حال خود یا درج تصویر تیک بزنند. سپس در ادامه نیز در ازای هر تیک، قرار شد یک محلول ضدعفونی کننده با حمایت صندوق تجهیزات پزشکی به گروه های آسیب پذیر جامعه که بیشتر در خطر هستند و یا امکان خریداری ندارند، اهدا شود. همچنین به ازای هر 7 تیک ثبت شده، یک نشان(مدال) خانه ماندن در اپلیکیشن به کاربران اهدا می شود. 

 

در روزهای آغازین این کمپین تعدادی از دفاتر توسعه محله ای مناطق کم برخوردار تهران به این کمپین پیوستند و از اهالی محله ها خواستند در صورت مشارکت در این کمپین محلول ها به اقشار آسیب پذیر همان محله اهدا می شود. 
پس از پایان زمان رسمی این کمپین(آخر فروردین ماه) بیش از 600 مشارکت در این کمپین ثبت شده است و توزیع محلول های ضدعفونی با شروع از محله باغ آذری تهران(در نزدیکی میدان شوش) در حال انجام می باشد. 


قابل ذکر است که با توجه به اهمیت ادامه دادن قرنطینه در این روزها این کمپین همچنان فعال خواهد بود هرچند زمان همکاری با حامی اولیه به پایان رسیده است. با این حال حامیان دیگری به کمپین محلات پیوسته اند.

به عنوان مثال در محله خلیج فارس تهران برند نمک گلها به این کمپین پیوست و مقرر شد در صورت مشارکت افراد همان محله بسته های معیشتی به اقشار آسیب پذیر آن محله اهدا کند. محله نعمت آباد نیز با حمایت خیرین قرار است در صورت مشارکت، بسته های معیشتی اهدا نماید. در ادامه کمپین در صورت پیوستن دیگر محلات و خیرین و کسب وکارها امکان توسعه هر چه بیشتر آن در راستای تقویت مسئولیت اجتماعی وجود دارد.