Powered By MCMS v2.6
 

مصاحبه روزنامه همشهری با تیکِ نیک


 
مصاحبه روزنامه همشهری با تیکِ نیک
 
 
مصاحبه روزنامه همشهری با تیکِ نیک
 

24 مهرماه روز جهانی غذا بود و همزمان با اين روز مصاحبه روزنامه همشهرى با تيكِ نيك درباره اسراف و #ظرف_مهربانى چاپ شد.
👇


http://newspaper.hamshahri.org/id/34210/بخور-ببر-اما-دور-نریز.html