Powered By MCMS v2.6
 

گزارش کاشت درختان #راه_سبز (مهر 99 تا مهر 1400)


 
گزارش کاشت درختان #راه_سبز (مهر 99 تا مهر 1400)
 
 
از جای پای تو و رد چرخ تو یه نهال سبز میشه
 

همونطور که میدونی از طریق اپلیکیشن تیکِ نیک میتونی در ازای ثبت پیاده روی و دوچرخه سواری روزمره درخت به زمین اهدا کنی. با حمایت و مشارکت کاربران تا الان بیش از 500 نهال درخت از طریق این پویش به زمین اهدا شده. اینجا گزارش ماهیانه سندهای کاشت درخت ها رو از مهر 99 تا مهر 1400 میتونی ببینی. 

 

 

1- گزارش کاشت درختان مهر 99 راه سبز (83 نهال)

https://tikenik.ir/rahesabzmehr99

 

2- گزارش کاشت درختان آبان 99 راه سبز (55 نهال)

https://www.tikenik.ir/rahesabzaban99

 

3- گزارش کاشت درختان آذر 99 راه سبز(56 نهال)

https://www.tikenik.ir/rahesabzazar99

 

4- گزارش کاشت درختان دی 99 راه سبز(35 نهال)

https://www.tikenik.ir/rahesabzdey99

 

5- گزارش کاشت درختان بهمن 99 راه سبز(37 نهال)

https://www.tikenik.ir/rahesabzbahman99

 

6- گزارش کاشت درختان اسفند 99 راه سبز(44 نهال)

https://www.tikenik.ir/rahesabzesfand99

 

7- گزارش کاشت درختان فروردین 1400 راه سبز (پویش هفت شهر توی شهر) (49 نهال)

https://www.tikenik.ir/rahesabzfarvardin1400

 

8- گزارش کاشت درختان اردیبهشت 1400 راه سبز (57 نهال)

https://www.tikenik.ir/rahesabzordibehesht1400

9- گزارش کاشت درختان خرداد 1400 راه سبز(68 نهال)

https://www.tikenik.ir/rahesabzkhordad1400

10- گزارش کاشت درختان تیر 1400 راه سبز(75 نهال)

https://www.tikenik.ir/rahesabztir1400

۱۱- گزارش کاشت درختان مرداد 1400 راه سبز(۵۷ نهال)

https://tikenik.ir/rahesabzmordad1400

12- گزارش کاشت درختان شهریور ۱۴۰۰ راه سبز (۶۶ نهال)

http://tikenik.ir/rahesabzshahrivar1400

۱۳- گزارش کاشت درختان مهر ۱۴۰۰ راه سبز (۴۱ نهال)

https://tikenik.ir/rahesabzmehr1400